Onderzoek

De Vriendschapscursus 50+ is een nieuwe cursus op internet. Omdat het een nieuwe cursus is doet de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoek naar de kwaliteit van de cursus.

Als u mee wilt doen aan de Vriendschapscursus 50+ doet u op dit moment automatisch ook mee aan het onderzoek naar de cursus. Het onderzoek bestaat uit vier keer het invullen van een vragenlijst (aan het begin van de cursus, halverwege de cursus, aan het eind van de cursus en twee maanden na afloop van de cursus). De vragenlijsten kost u tussen de 25-40 minuten om in te vullen.

De cursus bestaat in totaal uit een inleiding en tien wekelijkse lessen, in twee blokken van vijf. Mocht het zo zijn dat u niet de volledige 11 weken kunt of wilt deelnemen aan de cursus kunt u na de zesde week besluiten te stoppen met de cursus.

De cursus begint met een vragenlijst en de inleiding met daarna een week lang dagboekjes invullen op de computer. Na deze eerste week volgt u vijf weken lang één les per week. Intussen vult u zo vaak mogelijk uw dagboekje in (bij voorkeur dus elke dag). Na de 5e les ontvangt u via email een vragenlijst. Hierna start het tweede blok van vij lessen. Na afloopt van dit blok vult u nogmaals een vragenlijst in.

De cursus begint met een vragenlijst en een algemene inleiding. In de daaropvolgende week vult u dagelijks een dagboek in. Hierna krijgt u één keer per week een bericht dat het weer tijd is voor een nieuwe les.

Totale tijdsbelasting: Dagelijks kost de cursus u ongeveer 5 tot 10 minuten (het invullen van het dagboek). Het volgen van de wekelijkse les zal u ongeveer een half uur per keer kosten. Daarnaast kost het u vier keer ongeveer een half uur voor het invullen van de vragenlijsten.

Totale tijdsbelasting

Totale tijdsbelasting: Dagelijks kost de cursus u ongeveer 5 tot 10 minuten (het invullen van het dagboek). Het volgen van de wekelijkse les zal u ongeveer een half uur per keer kosten. Daarnaast kost het u vier keer ongeveer een half uur voor het invullen van de vragenlijsten.